เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

สามารถเปลี่ยนชื่อป้ายแหล่งสัญญาณเข้าได้หรือไม่

04-07-2020

ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อป้ายแหล่งสัญญาณเข้าได้โดยกด "Input" (อินพุท) และ "Play" (เล่น) ตรงรีโมทคอนโทรล

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?