เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไมคําสั่งควบคุม LAN (การปรับระดับเสียง) จึงหยุดทํางานหลังจากปิดใช้งานฟังก์ชันแป้นพิมพ์โดยการกดปุ่ม "CH +" ตรงรีโมทคอนโทรล

04-07-2020

ST430K/ST550K/ST650K ได้รับการออกแบบมาเพื่อยอมรับคําสั่งควบคุม LAN เฉพาะเมื่อแป้นพิมพ์ทํางานเท่านั้น โปรดกดปุ่ม "CH+" ตรงรีโมทคอนโทรลอีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันแป้นพิมพ์อีกครั้ง

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?