เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไมจึงมีข้อความ "system memory shortage” (หน่วยความจําของระบบไม่พอ) เมื่อฉันพยายามอัปเกรดเฟิร์มแวร์ในอุปกรณ์

04-07-2020

โปรดตรวจสอบหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา
(1) ไปที่โฟลเดอร์ "BenQ Suggest" ในอุปกรณ์ และเลือก "QOTA" เพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด
(2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่หน่วยความจําภายในใหญ่กว่าขนาดไฟล์เฟิร์มแวร์
(3) ลองอัปเกรดเฟิร์มแวร์อีกครั้ง

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?