เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเข้าสู่บัญชี AMS ของฉันได้?

05-03-2024


ก่อนเข้าสู่ระบบ โปรดตรวจสอบ:

(1) หากโปรเจคเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
(2) หากเขตเวลาถูกต้องหรือไม่ โซนเวลาจะต้องตรงกับตำแหน่งของโปรเจคเตอร์
(3) บัญชีเดียวกันไม่สามารถใช้บนอุปกรณ์ที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันได้

รุ่นที่รองรับ

EW800ST, EX800ST

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?