เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

หน้าจอว่างจะแสดงข้อความ "แบตเตอรี่เหลือน้อย โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่" ฉันสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่โฮสต์ด้วยตัวเองได้หรือไม่?

12-01-2023


 ใช่ ประเภทแบตเตอรี่โฮสต์คือ CR2450 และผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?