เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

หน้าจอเริ่มกะพริบเมื่อฉันสะท้อนอุปกรณ์ของฉันไปยังโปรเจ็กเตอร์ผ่าน BenQ QP30? ฉันจะแก้ไขได้อย่างไร

04-20-2023

อาจเป็นเพราะความเร็วอินเทอร์เน็ตหรือช่องสัญญาณ Wi-Fi สามารถปรับปรุงการกะพริบได้หากคุณเชื่อมต่อ QP30 กับอินเทอร์เน็ตที่เร็วกว่าและเข้ากับช่องสัญญาณ Wi-Fi ที่แออัดน้อยกว่า หรือหยุดแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ใช้แบนด์วิธอินเทอร์เน็ตของคุณมากกว่า

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?