เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

QP30 ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ ฉันจะแก้ไขได้อย่างไร

04-20-2023หากเครือข่ายที่คุณต้องการใช้คือ 2.4GHz โปรดเปิดโหมด Legacy บน QP30 มิฉะนั้น โปรดเปลี่ยนเราเตอร์ของคุณเป็นแบนด์ 1
หากเครือข่ายที่คุณต้องการใช้เป็น 5Ghz สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?