เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

จะเปลี่ยนความละเอียดของ Macbook เมื่อเชื่อมต่อกับ InstaShow ได้อย่างไร?

03-14-2023

การเปลี่ยนแปลงนี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบของ Macbook ความละเอียดสามารถกำหนดได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผลของ Macbook:

 

(1) เมื่อเลือก "Default Retina Display" จะเป็นไปตามความละเอียดปกติของ MacBook

 

(2) เมื่อเลือก "BenQ InstaShow" จะเป็นไปตามความละเอียดดั้งเดิมของจอแสดงผลที่เชื่อมต่อ

รุ่นที่รองรับ

WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device, WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?