เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

Miracast รองรับการมิเรอร์หน้าจอ 4 แยกหรือไม่

12-06-2022

Miracast ไม่รองรับการมิเรอร์หน้าจอแยก 4 ครั้ง โปรดใช้ Google Cast, AirPlay หรือ InstaShare หากต้องการการจำลองหน้าจอแยก 4 ครั้ง

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?