เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

"เมื่อเชื่อมต่อปุ่มกับ MacBook ไอคอนแป้นพิมพ์จะปรากฏขึ้น มีวิธีใดบ้างที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งนี้

05-20-2022


เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับ Macbook ที่จะระบุปุ่มเป็นแป้นพิมพ์ใหม่ มันเป็นเพราะว่าปุ่มสามารถทำงานเป็นอุปกรณ์ HID

message-1
message-2

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?