เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดแสดงใน “Skype for Business Basic 2016” เมื่อฉันพยายามติดตั้ง MS Office ซึ่งรวมถึง Skype ฉันจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

11-03-2022

ข้อความปรากฏขึ้นเนื่องจากข้อขัดแย้งในการติดตั้งระหว่าง Skype เวอร์ชันที่โหลดไว้ล่วงหน้ากับเวอร์ชัน Skype ที่รวมอยู่ใน MS Office ซึ่งคุณกำลังพยายามติดตั้ง โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหา เพียงถอนการติดตั้ง Skype เวอร์ชันที่โหลดไว้ล่วงหน้า จากนั้นเรียกใช้การติดตั้ง MS Office และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Skype รวมอยู่ด้วย (เป็นค่าเริ่มต้น)

ข้อความปรากฏขึ้นเนื่องจากข้อขัดแย้งในการติดตั้งระหว่าง Skype เวอร์ชันที่โหลดไว้ล่วงหน้ากับเวอร์ชัน Skype ที่รวมอยู่ใน MS Office ซึ่งคุณกำลังพยายามติดตั้ง โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหา เพียงถอนการติดตั้ง Skype เวอร์ชันที่โหลดไว้ล่วงหน้า จากนั้นเรียกใช้การติดตั้ง MS Office และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Skype รวมอยู่ด้วย (เป็นค่าเริ่มต้น)

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?