เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถเปลี่ยนแหล่งกำเนิดแสง LED บนโปรเจคเตอร์ด้วยตัวเองได้หรือไม่?

07-26-2022

แหล่งกำเนิดแสง LED สามารถใช้งานได้ประมาณ 20,000 ถึง 30,000 ชั่วโมง และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลอดอายุการใช้งานของโปรเจคเตอร์ตามปกติ หากจำเป็น ผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยน LED ทดแทนได้ คุณต้องนำโปรเจคเตอร์ไปที่ศูนย์บริการ BenQ

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?