เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะเชื่อมต่อโปรเจ็กเตอร์กับเครือข่าย Wi-Fi (SSID) ได้อย่างไร

05-20-2022


โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้โปรเจ็กเตอร์เชื่อมต่อกับ Wi-Fi SSID ของคุณ:
1. อัพเกรดเฟิร์มแวร์ระบบของโปรเจ็กเตอร์ของคุณ (โปรดดูคำแนะนำที่แสดงในหน้า 33 ของคู่มือผู้ใช้)
2. เลือก ""การตั้งค่า" ใต้หน้าจอหลักของ BenQ Launcher (ดูหน้า 50 ของคู่มือผู้ใช้)
3. เลือก ""อินเทอร์เน็ต""
4. เปิดใช้งาน ""การตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย""
5. คลิก ""เพิ่มเครือข่าย""
6. ป้อน SSID และรหัสผ่านของคุณ 

รุ่นที่รองรับ

EH600, EW600, EW800ST, EX600, EX800ST

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?