เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะกู้คืนหรือรีสตาร์ทการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ที่ค้างสำหรับปุ่ม InstaShow ขณะดาวน์โหลดจากโฮสต์ได้อย่างไร

05-20-2022

มีวิธีการกู้คืนจากสิ่งนี้ โปรดถอดสาย USB ออกแล้วเชื่อมต่อใหม่ จากนั้นรอประมาณสองนาที ปุ่ม InstaShow ของคุณจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติเพื่ออัปเกรดเฟิร์มแวร์

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?