เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะทำให้หน้าจอว่างหรือหน้าจอคำแนะนำแสดงอยู่ได้อย่างไร

03-14-2023

โปรดปิดโหมดสแตนด์บายเครือข่าย จากนั้นหน้าจอว่างหรือหน้าจอคำแนะนำจะยังคงแสดงอยู่ คุณสามารถปิดใช้งานโมเดลสแตนด์บายเครือข่ายได้จากการจัดการเว็บ > การตั้งค่าขั้นสูง

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?