เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ปุ่มไม่เสถียรหรือไม่ตื่นหากแล็ปท็อปเข้าสู่โหมดสลีป ฉันจะแก้ไขได้อย่างไร

01-08-2021

ปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่าในแผนการใช้งานแบตเตอรี่ ส่วนประกอบแล็ปท็อปส่วนใหญ่จะปิดใช้งานเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหานี้
(1) ปรับแผนการใช้พลังงานเพื่อให้ USB ไม่ปิดการใช้งานในขณะที่ใช้แบตเตอรี่
(2) ถอดปลั๊กและเสียบ TX

รุ่นที่รองรับ

WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device, WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?