เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

เมื่อใช้ Google Cast บางครั้งบริการอาจไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ฉันจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร?

06-12-2023

นี่เป็นข้อจำกัดของบริการ Google Cast ขอแนะนำให้ใช้แอป InstaShare เพื่อส่ง cast

โปรดดาวน์โหลดแอป InstaShare จากเว็บไซต์ BenQ หรือ Google Play

รุ่นที่รองรับ

EX800ST

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?