เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไมฉันจึงไม่สามารถใช้คิวอาร์โค้ด (QR code) เพื่อเข้าสู่ระบบ AMS เมื่อเปิดโปรเจคเตอร์ได้

04-30-2020

"ระบบปฏิบัติการ Android จะซิงโครไนซ์เวลาจากเครือข่ายโดยอัตโนมัติประมาณ 5-10 วินาทีหลังจากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เมื่อเวลาที่ถูกต้องแสดงในตัวเปิดใช้งาน คุณก็สามารถเข้าสู่ระบบ AMS โดยใช้คิวอาร์โค้ด

รุ่นที่รองรับ

EW800ST, X-Sign, EH600, EW600, EX600, EH600, EW600, EX600, EW800ST, EX800ST

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?