เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไมฉันจึงไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชี AMS ของฉันได้

04-30-2020

ก่อนเข้าสู่ระบบ โปรดตรวจสอบดังนี้
โปรเจคเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายหรือไม่
(2) เขตเวลาถูกต้องหรือไม่ เขตเวลาจะต้องตรงกับเขตเวลาของโปรเจคเตอร์
(3) บัญชีเดียวกันไม่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ต่างกันในเวลาเดียวกันได้

รุ่นที่รองรับ

EW800ST, EH600, EX600, EW600, EH600, EW600, EX600, EW800ST, EX800ST

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?