เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

รีโมทคอนโทรลไม่ทํางาน ฉันจะแก้ไขได้อย่างไร

04-07-2020

ปัญหาอาจเกิดจากตัวรับระยะไกลปิดการทำงานอยู่ โปรดตรวจสอบการตั้งค่าก่อน (OSD> System Setup: (การตั้งค่าระบบ): Basic (พื้นฐาน) > Remote Receiver (ตัวรับระยะไกล))

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?