เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดจะรีเซ็ตโหมดรูปภาพด้วย ต้องแก้ไขอย่างไร

04-07-2020

โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ BenQ เพื่อทำการอัปเกรดเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ไขปัญหานี้

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?