เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไมความละเอียดของแล็ปท็อป Windows จึงเปลี่ยนแปลงเมื่อเชื่อมต่อกับ WDC10

04-07-2020

คุณสามารถปรับได้โดยการตั้งค่าการ์ดจอ โปรดเลือก "display” (แสดง) และปรับ "scaling” (มาตราส่วน) เพื่อปรับตั้งค่า

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?