เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ดองเกิลไร้สาย QCast Mirror HDMI (QP20) ไม่สามารถทำการคัดลอกได้ถ้าพีซีทํางานในแพลตฟอร์ม Intel Gen 4 หรือสูงกว่า จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

04-07-2020

เราต้องขออภัย เพราะนี่เป็นปัญหาความเข้ากันได้ระหว่างแพลตฟอร์ม Miracast กับ Intel Gen 4 หรือแพลตฟอร์มที่สูงกว่า Miracast ถูกยกเลิกการผลิตและเปลี่ยนเป็น Chromecast

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?