เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันได้เชื่อมต่อ QCast Mirror QP20 กับ iPhone หรือ iPad ผ่าน Wi-Fi และทำการคัดลอกหน้าจอเพื่อแสดงเนื้อหาในอุปกรณ์ต้นทาง ฉันจะท่องอินเทอร์เน็ตไปพร้อมกันได้อย่างไร

04-07-2020

โปรดเปิดใช้งาน Wi-Fi Assist ใน iPhone หรือ iPad ของคุณ จากนั้น คุณก็สามารถท่องอินเทอร์เน็ตในขณะที่เชื่อมต่อ QP20 กับ iPhone หรือ iPad ผ่าน Wi-Fi

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?