เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

เมื่อทำการอัปเกรดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์เสร็จสิ้นทั้งตรงปุ่มและโฮสต์ แต่เกิดปัญหาการเชื่อมต่อและสัญญาณไฟ LED ทั้งตรงปุ่มและโฮสต์กะพริบ จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

04-07-2020

โปรดลองดําเนินการดังต่อไปนี้
1. ปิดการทํางานของโฮสต์และปุ่ม แล้วเปิดขึ้นมาใหม่
2. ซิงค์ปุ่มกับโฮสต์อีกครั้งโดยกดปุ่มฮาร์ดแวร์ของโฮสต์

รุ่นที่รองรับ

WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?