เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การแก้ไขการสูญเสียสัญญาณที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านไป 5~10 นาทีในโหมดวิดีโอเมื่อใช้ InstaShow นั้นต้องทำอย่างไร

04-07-2020

โปรดใช้อะแดปเตอร์ 5V/1.5A เพื่อแก้ไขการสูญเสียสัญญาณ

รุ่นที่รองรับ

WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?