เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับปุ่ม InstaShow ที่ดูเหมือนไม่ได้เชื่อมต่อกับโฮสต์ InstaShow

04-07-2020

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทดสอบว่าปุ่ม InstaShow มีข้อบกพร่องหรือไม่:
(1) ปิดการทำงานของโฮสต์ InstaShow
(2) เชื่อมต่อปุ่ม InstaShow เข้ากับพอร์ต USB 3.0 ของพีซีหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของคุณ อย่าเชื่อมต่อ HDMI ให้เชื่อมต่อกับ USB 3.0 เท่านั้น
โปรดรอสองสามวินาทีและสังเกตสัญญาณไฟ LED ที่ปุ่ม InstaShow
- ถ้าสัญญาณไฟ LED กะพริบเป็นสีแดง หมายความว่า ปุ่ม InstaShow ทํางานปกติ ดังนั้น ปัญหาอาจเป็นเพราะการเชื่อมต่อที่ล้มเหลว โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาการแสดงผลที่ล้มเหลวได้ที่คู่มือการใช้งานในส่วนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
- ถ้าสัญญาณไฟ LED ติดสว่างเป็นสีแดง หมายความว่า ปุ่ม InstaShow มีแนวโน้มที่จะบกพร่อง โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ BenQ เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

รุ่นที่รองรับ

WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?