เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อและสัญญาณไฟ LED ที่กะพริบซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการอัปเกรดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์สําหรับปุ่มและโฮสต์ ต้องทำอย่างไร

04-07-2020

โปรดลองแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้
1. ปิดการทํางานของโฮสต์และปุ่ม แล้วเปิดขึ้นมาใหม่
2. ซิงค์ปุ่มกับโฮสต์อีกครั้งโดยกดปุ่มฮาร์ดแวร์ของโฮสต์

รุ่นที่รองรับ

WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?