เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ปุ่มปรับประดับเลนส์ไม่สามารถหมุนได้อีกหลังจากได้ยินเสียงคลิก ฉันจะแก้ไขอย่างไร

04-07-2020

หากได้ยินเสียงคลิกในระหว่างการปรับ อาจเป็นได้ว่าปุ่มนั้นถูกปรับเกินขีดจํากัด โปรดหยุดปรับเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ไม่คาดคิด และหมุนปุ่มไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างน้อยจนถึงระดับสุดท้ายก่อนที่จะได้ยินเสียงคลิก หากไม่ได้ผล โปรดลองกดลงแล้วหมุนปุ่มปรับไปในทิศทางตรงกันข้าม

รุ่นที่รองรับ

LK952 5000 lms, 4K Conference Room Projector

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?