เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

มีข้อความที่ระบุว่า "Invalid system time” (เวลาของระบบไม่ถูกต้อง) ในหน้าสแตนด์บาย ฉันจะลบออกได้อย่างไร

04-07-2020

โปรดเชื่อมต่อโฮสต์เข้ากับเครือข่ายโดยใช้สายเคเบิล RJ45 จากนั้นโฮสต์จะอัปเดตเวลาท้องถิ่นและข้อความจะหายไป

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?