เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าปลอดภัยหรือไม่ เมื่ออุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ร้อนมาก

04-07-2020

ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติสําหรับ InstaShow/ InstaShow S ขณะทํางานคือ 0~40 °C อุณหภูมิสูงสุดของ InstaShow/ InstaShow S TX และสภาพแวดล้อม RX ต้องไม่เกิน 95 °C
เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมอยู่ที่ 40 °C อุณหภูมิที่วัดได้ของ WDC10 RX ควรต่ำกว่า 63 °C และอุณหภูมิของ InstaShow/ InstaShow S TX ควรต่ำกว่า 51.2 °C โดยเป็นไปตามกฎระเบียบ โปรดดูคู่มือการใช้งานเพื่อทราบถึงช่วงอุณหภูมิที่แนะนําเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration, WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?