เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การเปลี่ยนชื่อป้ายแหล่งสัญญาณเข้าต้องทำอย่างไร

04-14-2020

โปรดทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปลี่ยนชื่อป้ายแหล่งสัญญาณเข้า:
(1) กดปุ่ม "Input" (อินพุท) ตรงรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงแหล่งสัญญาณเข้าทั้งหมด
(2) เลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่จะเปลี่ยนชื่อ
(3) กดปุ่ม "Play” (เล่น)
(4) ป้อนชื่อป้ายใหม่
(5) คลิกไอคอน "CONFIRM” (ยืนยัน) ในหน้าจอเพื่อเปลี่ยนชื่อให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?