เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะตั้งค่าพร็อกซีได้อย่างไร

04-14-2020

โปรดทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าพร็อกซี:
(1) เลือก [Settings] (การตั้งค่า) ในหน้าแรกของ Android
(2) เลือก [Ethernet] (อีเทอร์เน็ต)
(3) เลือก [Ethernet configuration] (การกำหนดค่าอีเทอร์เน็ต)
(4) เลื่อนลงไปที่ [Proxy] (พร็อกซี)
(5) เลือก [Proxy] (พร็อกซี) >> [Manual] (แมนนวล)
(6) เลื่อนลงไปที่การตั้งค่าพร็อกซีเพิ่มเติม
(6-1) เลือก [Proxy hostname] (ชื่อโฮสต์พร็อกซี) เพื่อป้อนที่อยู่พร็อกซี
(6-2) เลือก [Proxy port] (พอร์ตพร็อกซี) เพื่อป้อนพอร์ตพร็อกซี
(6-3) ตั้งค่า [Bypass proxy for] (พร็อกซีบายพาสสําหรับ] หากจําเป็น
(7) คลิกปุ่ม "Save” (บันทึก) เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าพร็อกซี

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?