เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไมปุ่ม "FREEZE" ตรงรีโมทคอนโทรลจึงไม่ทํางาน

03-31-2020

ปุ่ม "FREEZE" ตรงรีโมทคอนโทรลไม่รองรับในระบบ Android รวมถึงแอปพลิเคชันทั้งหมด เช่น InstaQshare โดยจะทํางานภายใต้แหล่งที่มาภายนอกเท่านั้น เช่น VGA และ HDMI

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?