เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

โปรเจคเตอสามารถฉายแบบไร้สายและเครื่องสามารถอ่าน USB ภายใต้สถานการณ์ใดบ้าง?

05-31-2024


คุณสามารถใช้การฉายภาพแบบไร้สายและเครื่องอ่าน USB ได้เฉพาะเมื่อเลือก BenQ Launcher เป็นแหล่งรายการจากรายการแหล่งสัญญาณเท่านั้น

รุ่นที่รองรับ

EH600, EW600, EW800ST, EX600, EX800ST

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?