เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถใช้อุปกรณ์ HID (เช่น เมาส์/คีย์บอร์ด) กับโปรเจคเตอร์ของฉันได้ภายใต้สถานการณ์ใดบ้าง?

05-31-2024


คุณสามารถเชื่อมต่อเมาส์ USB เข้ากับพอร์ต USB-1 หรือ USB-2 ของโปรเจคเตอร์ และใช้เฉพาะเมื่อเลือก BenQ Launcher เป็นแหล่งสัญญาณจากรายการแหล่งสัญญาณเท่านั้น

รุ่นที่รองรับ

EH600, EW600, EW800ST, EX600, EX800ST

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?