เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

พอร์ตรีโมทแบบมีสายใช้เชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย รีโมทคอนโทรลแบบใช้สายรองรับระยะทางสูงสุดคือเท่าใด?

07-06-2023

ระยะห่างสูงสุดที่รีโมทคอนโทรลแบบใช้สายรองรับคือ 10 เมตร

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?