เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

BenQ QP30 ไม่เปิดขึ้นเมื่อฉันเชื่อมต่อ USB-C กับสาย USB-C กับ BenQ QP30 ฉันจะแก้ไขได้อย่างไร

04-20-2023

ที่ชาร์จ USB-C มีโปรโตคอล Power Delivery แต่ USB-C ของ QP30 ไม่รองรับโปรโตคอล Power Delivery โปรดใช้ที่ชาร์จ USB-A และเชื่อมต่อกับ QP30 ผ่านสาย USB-A-to-USB-C

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?