เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ในโหมด "แบ่งหน้าจอ" หากมีผู้เข้าร่วมมากกว่าหนึ่งคนกำลังทำมิเรอร์วิดีโอ หน้าจอแยกอื่นๆ ทั้งหมดจะเล่นวิดีโอและเสียงได้หรือไม่

03-14-2023

คนสุดท้ายที่ส่งจะรับผิดชอบหน้าจอหลัก เฉพาะหน้าจอหลักเท่านั้นที่สามารถส่งวิดีโอและเสียงได้ อีกสามคนสามารถโยนภาพได้เท่านั้น

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?