เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

InstaShow มีโหมดวิดีโอ/การนำเสนอที่ยอดเยี่ยม InstaShow S มีคุณสมบัตินี้ด้วยหรือไม่?

03-14-2023


InstaShow S ฝังตัวด้วย "สวิตช์อัตโนมัติ" ตรวจจับและเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอหรือโหมดการนำเสนอโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนจากโหมดหนึ่งไปอีกโหมดหนึ่งสำหรับ InstaShow S

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?