เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันไม่สามารถส่งโทรศัพท์ Android หรือ Google Tab ไปยังโปรเจ็กเตอร์ ฉันจะแก้ไขได้อย่างไร

08-02-2022

ไม่รองรับ Google Cast ในขณะนี้ แต่จะเพิ่มในการอัปเดตระบบในภายหลัง

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?