เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

InstaShow Host สามารถรับและแสดงภาพจากปุ่ม InstaShow สองปุ่มพร้อมกันได้หรือไม่

02-09-2022

ใช่ ฟังก์ชั่นแบ่งหน้าจอรองรับได้ถึง 4 อินพุตจากหลายอุปกรณ์

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?