เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ระยะเวลาการทํางานที่แนะนําสําหรับรุ่นที่แหล่งกําเนิดแสงเป็นหลอดภาพ UHP คือเท่าใด

07-09-2021

ขอแนะนําให้ใช้กระบวนการของรอบการทำงานอย่างน้อยทุก ๆ 12 ชั่วโมงเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรยิ่งขึ้น

รุ่นที่รองรับ

EH600, EH600, EX600, EX600, EW600, EW600, EW800ST, EX800ST, EW800ST, EX800ST, LK990 4K Laser Installation Projector 6000lm, LK953ST, LU710 4000 lms, WUXGA Conference Room Projector, LU930 5000 lms, WUXGA Conference Room Projector, LU9245, Conference Room Projector SX765, MW826ST 3400 lms, WXGA Interactive Classroom Projector, LK952 5000 lms, 4K Conference Room Projector, LU951ST, MX731, MH733

Show less arrow-up

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?