เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

โปรเจคเตอร์ใช้เลนส์กระจกทั้งหมดหรือไม่

02-04-2021

ใช่ โปรเจคเตอร์ใช้เลนส์กระจกทั้งหมดเพื่อความคมชัดและคุณภาพของภาพที่เหนือกว่า

รุ่นที่รองรับ

WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?