เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

InstaShow/InstaShow S รองรับเนื้อหา 3 มิติหรือไม่

03-14-2022

ไม่ InstaShow/InstaShow S ไม่รองรับเนื้อหา 3 มิติ

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration, WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?