เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

โปรเจคเตอร์นี้รองรับเอาท์พุท RF VESA 3D หรือไม่

07-02-2020

ใช่ โปรเจคเตอร์นี้รองรับเอาท์พุท RF VESA 3D

รุ่นที่รองรับ

LU9245

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?