เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ความละเอียดเอาท์พุทควรเป็นเท่าใดเมื่อใช้ WDC20 ในหน้าจอที่แยกเป็น 2 หรือ 4 หน้าจอ

04-30-2020

ความละเอียดของเอาท์พุทขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความละเอียดของเอาท์พุทของโฮสต์ โดยไม่คํานึงว่าจะเป็นภาพเดี่ยว หน้าจอแยก 2 หรือ 4 หน้าจอ
ตัวอย่างเช่น ความละเอียดของเอาท์พุทจะถูกปรับเป็น 1080p เมื่ออินพุท TX เป็น 720p การตั้งค่าความละเอียดของโฮสต์คือ 1080p
ความละเอียดของเอาท์พุทจะลดลงเหลือ 720p ในหน้าจอที่แยกสองหน้าจอเมื่ออินพุท TX เท่ากับ 1080p การตั้งค่าความละเอียดของโฮสต์คือ 1080p

รุ่นที่รองรับ

ชุดอุปกรณ์ InstaShow™ S HDMI Button

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?