เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฟังก์ชันเครื่องอ่าน USB สนับสนุนรูปแบบใดบ้าง

04-30-2020

(1) เอกสารจะถูกเปิดด้วยแอป WPS รูปแบบไฟล์ที่รองรับมีดังนี้ doc, docx, pdf, txt, log, dot, dotx, xls, xlsx, csv, xlt, xltx, ppt, pptx, pps, psx, pot, potx
(2) สําหรับรูปแบบที่รองรับวิดีโอ เสียง และภาพ โปรดดูตารางด้านล่าง

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?