เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถติดตั้งแอปของบุคคลภายนอกในโปรเจคเตอร์ของฉันได้หรือไม่

04-30-2020

ได้ คุณสามารถติดตั้งแอปของบุคคลภายนอกจากแฟลชไดรฟ์ USB ได้ แต่เราไม่แนะนํา เนื่องจากเราไม่สามารถรับประกันความเข้ากันได้กับโปรเจคเตอร์ นอกจากนี้ บางแอปยังต้องใช้บริการของ Google (เช่น Skype) ดังนั้นจึงไม่สามารถเรียกใช้โปรเจคเตอร์ได้

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?