เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถใช้อุปกรณ์ HID (เช่น เมาส์/แป้นพิมพ์) ในโปรเจคเตอร์ของฉันได้ในสถานการณ์ใดบ้าง (+U103)

04-30-2020

คุณสามารถเชื่อมต่อเมาส์ USB เข้ากับพอร์ต USB-1 หรือ USB-2 ของโปรเจคเตอร์และใช้เฉพาะเมื่อเลือก BenQ Launcher เป็นแหล่งที่มาจากบรรดารายชื่อต่าง ๆ

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?